Έξοδος τώρα από την διεθνοποιημένη Οικονομία της Αγοράς, την αντιπροσωπευτική ψευτο"Δημοκρατία" και την ΕΕ όπως εκφράζονται με τη Νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση! Χτίζουμε τώρα τις βάσεις μιας αυτοδύναμης οικονομίας, μια αποκεντρωμένη και αυτεξούσια κοινωνία με στόχο τη συνομόσπονδη Περιεκτική Δημοκρατία των λαών!

Παρασκευή, Ιανουαρίου 16, 2009

Βίντεο με τη συζήτηση με τον Τ. Φωτόπουλο στην κατάληψη παλιού Δημαρχείου (ΚΕΠ) Χαλανδρίου

Ακολουθεί πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Τ. Φωτόπουλο η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κοινωνικής εξέγερσης στην Ελλάδα, στο κατειλημμένο παλιό Δημαρχείο (ΚΕΠ) στο Χαλάνδρι, στις 19/12/2008, μετά από πρόσκληση της ανοιχτής συνέλευσης της κατάληψης. Τα θέματα που συζητούνται με τους συμμετέχοντες είναι η φύση της κοινωνικής εξέγερσης και της λαϊκής αντιβίας, το σπέρμα των λαϊκών συνελεύσεων, η αυτο-οργάνωση, η μονοθεματικότητα των αυθόρμητων δράσεων, η εντεινόμενη πολυδιάστατη κρίση και τα αίτια της, γιατί η διέξοδος μπορεί από αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ένα καθολικό αντισυστημικό πρόταγμα, το συνολικό πρόταγμα της περιεκτικής δημοκρατίας, πρακτικές εφαρμογές σε δημοτικό επίπεδο, η οικονομική δημοκρατία και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, ο νεοφιλελευθερισμός, η υποανάπτυξη της Ελλάδας και ο στρεβλός καπιταλισμός της, οι Zapatistas κ.α. Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω περιοχών.
Μέρος 1ο:

Μέρος 2ο:

Μέρος 3ο:

Μέρος 4ο:



Περισσότερα βίντεο εδώ:
http://www.inclusivedemocracy.org/id_videos_gr.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: